Biesiada z Mistrzami - nowy konkurs dla młodzieży

2021-10-15
Grafika artykułu: Biesiada z Mistrzami - nowy konkurs dla młodzieży
Zapraszamy młodzież w wieku od 12 do 25 lat, mieszkańców Małopolski, a zwłaszcza z powiatów wadowickiego, myślenickiego i suskiego do, do udziału w Regionalnym konkursie inspiracji twórczością Patronów Roku 2021 "Biesiada z Mistrzami": Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza oraz ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Nasz konkurs obejmuje zarówno działalność sceniczną, jak i plastyczną oraz literacką. 
Szczegóły podajemy w załączonym Regulaminie
Jako podsumowanie konkursu zorganizowane zostaną koncert galowy, transmitowany on-line i wystawa pokonkursowa w Muzeum lub na lanckorońskim rynku (zależnie od panujących warunków). Wystawa zostanie zrealizowana także w wersji elektronicznej i zamieszczona na stronach internetowych GOK oraz profilach FB Egidy i GOK. 
Wydana też zostanie publikacja pokonkursowa, w której przybliżone zostaną postaci Patronów Roku 2021, zdjęcia z realizacji konkursowych oraz fragmenty utworów inspirowanych dziełami Mistrzów.
Zadanie konkursowe będzie polegało na kreatywnej interpretacji tekstu literackiego. Uczestnicy będą mieli do wyboru:
a) wykonanie jednego z utworów ww. twórców w dowolnie wybranej formie scenicznej (recytacja, śpiew, scenka dramatyczna, inscenizacja, pantomima, taniec);
b) stworzenie pracy plastycznej (technika dowolna), inspirowanej wybranym utworem jednego z ww. twórców;
c) napisanie utworu literackiego, będącego stylizacją, parafrazą, pastiszem lub tp. stylu jednego z ww. twórców.
Kreacje przedstawione przez uczestników będą oceniane w kategoriach właściwych dla danego gatunku z podziałem na grupy wiekowe.
Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej w razie ograniczeń w związku z pandemią.
Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów wszystkich poziomów szkół, uczestników zajęć w ośrodkach kultury, bibliotekach, członków stowarzyszeń i wszystkich zainteresowanych. Osoby indywidualne mogą zgłaszać się do konkursu poprzez wybraną instytucję lub organizację, albo bezpośrednio do GOK w Lanckoronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zainteresowane instytucje i organizacje bardzo prosimy o wypełnienie wstępnej 
Deklaracji do 20 października
byśmy mogli przesyłać na wskazane adresy dalsze materiały pomocnicze i informacyjne.
Deklaracja nie jest ostatecznym zgłoszeniem. 
Kartę zgłoszeń ze szczegółowymi informacjami zamieścimy osobno na naszej stronie i FB.
Ostateczne zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada

Zadanie realizowane jest przez stowarzyszenie Egida -  Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie w ramach programu Mecenat Małopolski. 

biesiada_z_mistrzami_regulamin
biesiada_z_mistrzami_deklaracja


Autor:
Anna Witalis-Zdrzenicka