"Dzieje kazimierzowskiej puszczy" na 40-lecie Myśliwca i 10-lecie Klubu Kolekcjonera

2021-12-10
Grafika artykułu:
Jubileusz Koła Łowieckiego Myśliwiec jego członkowie uczcili wystawą i promocją właśnie wydanej monografii Koła. Jej autorem jest wieloletni prezes Koła, a dziś jego Prezes Honorowy Marek Krzemień. Książka nawiązuje do początków okolic Lanckorony i ich roli w jako cennego łowiska królów polskich. Omawia też wydarzenia z życia Koła, osiągnięte sukcesy, pokazuje bogatą faunę naszych okolic i zabiegi czynione przez myśliwych w trosce o jej przetrwanie oraz zachowanie możliwie najlepszej równowagi ekostanu w naszej zwariowanej rzeczywistości.
Z historią Koła wiąże się ściśle powstanie i działalność Klubu Kolekcjonera, który świętuje swoje 10-lecie. Z tej okazji członek Koła, a zarazem naczelny kolekcjoner Bogdan Kowalcze przygotował - wraz z Markiem Krzemieniem - wystawę eksponatów oraz pięknych fotografii autorstwa Magdaleny Langer. 
Na wernisażu gościem specjalnym był poeta Krzysztofa Chwaliński, który czytał swoje wiersze. Jego liryka przepojona jest umiłowaniem lasu i refleksją nad  kondycją człowieka w relacji do świata przyrody. Krzysztof Chwaliński jest też Wielkim Mistrzem Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, którego patronem jest Święty Eustachy, a który założony został przez ostatniego Piasta z linii śląskiej księcia Jerzego Wilhelma w 1672 roku. Zakon został reaktywowany w Lanckoronie w 1998 roku. Głównym celem, jaki sobie stawia, jest rozwój i ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji, a zwłaszcza tej związanej z kulturą łowiecką, jej zwyczajami, językiem, obrzędowością. Stanowi ona znaczącą część całej naszej polskiej tradycji. Zachowała się m.in. w wierszach wybitnych polskich poetów (wystarczy wspomnieć opisy łowów w "Panu Tadeuszu"), kronikach, na obrazach największych mistrzów. 
Elementem kultury łowieckiej jest też myśliwska kuchnia. Z powodu obostrzeń antycovidowych organizatorzy nie mogli przygotować degustacji w zamierzonych rozmiarach, częstowali jednak darami lasu - kiełbasą i kabanosami z dziczyzny, chlebem ze smalcem i wspaniałym miodem. 
Wystawa zgromadziła liczne grono sympatyków Koła i Klubu Kolekcjonera. W ich gronie przybył też wójt Tadeusz Łopata. Z wernisażu powstaje film, który zamieścimy wkrótce w zakładce "Galeria filmowa GOK" na naszej stronie internetowej.
To była już druga odsłona jubileuszu. Z okazji święta Hubertusa w listopadzie KŁ Myśliwiec zorganizował uroczystość poświęcenia nowej siedziby - domku myśliwskiego w Izdebniku. Z tej uroczystości zamieściliśmy również relację na naszej stronie internetowej. 

Wystawa w GOK w dniu 9 grudnia  była częścią projektu 

"Dzieje kazimierzowskiej puszczy - 40 lat Koła Łowieckiego Myśliwiec", realizowanego przez Koło 

we współpracy z GOK-iem w Lanckoronie przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoAutor:
Anna Witalis-Zdrzenicka

Zdjęcia:
Anna Witalis-Zdrzenicka