Biesiada z Mistrzami - finał z nagrodami

2021-12-18
Grafika artykułu: Biesiada z Mistrzami - finał z nagrodami

Ostatnim akordem Regionalnego konkursu inspiracji twórczością Patronów Roku 2021 „Biesiada z Mistrzami” był koncert finałowy w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie w piątek 17 grudnia. Laureaci Grand Prix, dwóch I miejsc, dwóch II miejsc, czterech III miejsc i czterech nagród bez oznaczenia miejsca oraz 10 wyróżnień otrzymali laury w różnych kategoriach, a nagrodzeni zaprezentowali publiczności swoje wykonania.

Jak na Biesiadę przystało, uczestnicy koncertu zasiedli za stołami, a biesiadnicy raczyli się sztuką sceniczną, plastyczną i literacką, inspirowaną twórczością Patronów Roku 2021, prezentowaną na wystawie, scenie i „srebrnym ekranie” przez laureatów. Jakie czasy, taki koncert. Z powodów epidemicznych część laureatów nie mogła przybyć, więc ich wykonania konkursowe zostały odtworzone.

Kategoria sceniczna to bardzo obszerne pojęcie. Do konkursu zgłoszone były sceny dramatyczne, śpiew, recytacja i taniec. Komisja konkursowa, obradująca w składzie:  Ilona Kurzawa-Bylica, Agnieszka Latuszek, Dagmara Rachtan-Ciastek pod przewodnictwem Anny Witalis-Zdrzenickiej postanowiła więc przyznać nagrody  dzieląc ją na podkategorie i w efekcie program koncertu finałowego był bogaty tak treścią, jak różnorodnością formalną wykonywanych utworów. Robił duże wrażenie. Dla uczestników było to kolejne ważne doświadczenie kontaktu z publicznością, czemu towarzyszyły duże emocje i dalsze inspiracje.

Recytatorzy i laureaci śpiewający, tancerka najczęściej wybierali twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, na scenie i w inspiracjach literackich królował Tadeusz Różewicz, a plastycy, obok Baczyńskiego, wybierali głównie twórczość Stanisława Lema. Najmniej było odniesień do Cypriana Kamila Norwida i Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ale były. Wszyscy Patroni Roku 2021 zostali przez uczestników uhonorowani.

Największe wrażenie na komisji oceniającej, a także na widzach koncertu zrobiła grupa aktorska I Liceum Ogólnokształcącego z Andrychowa. Grand Prix konkursu zdobył zespół w składzie: Dominika Cinal, Zuzanna Kapela i Zofia Górny ze spektaklem „Kartoteka. Recykling 3”. Poznaliśmy także  „Kartotekę recykling 1” w wykonaniu Natalii Kłaput – I miejsce i „Kartotekę recykling 2” w wykonaniu Iwony Smolec. Jak się okazało, aktorki należą do szkolnego teatru Cest la vie, a ich opiekunem artystycznym jest Iwona Kaczmarek. Teatr szczyci się dwudziestoletnią tradycją, choć ze szkolnej natury rzeczy aktorzy wymieniają się co kilka lat. III miejsce w tej kategorii zdobył spektakl „Słowna biesiada z… Różewiczem”, na bazie tekstów „Grupa Laookona” i „Wyszedł z domu”, w wykonaniu  uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla z Suchej Beskidzkiej w składzie: Leon Bojda, Aleksandra Gaweł, Filip Fasula, Michał Ogarek i Maciej Sikora. Wyróżnienie w tej podkategorii otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lanckoronie: Patrycja Bogdał, Oliwia Florek, Julia Dzidek i Nikola Dyrga za spektakl „Jak ocalał świat” wg twórczości Stanisława Lema.

Wielkie wrażenie zrobiły też śpiewające panie i dziewczęta. W kategorii młodzieży do 25 lat dorosłej nagrodę otrzymała Marta Oczkowska z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. W grupie wiekowej od 12 do 15 lat zachwycały Julia Pitala z Pcimia – I miejsce i Nadia Maczyta z Lanckorony. Za ekspresyjny taniec do „Elegii o chłopcu polskim” we własnym układzie nagrodę otrzymała Weronika Zaręba z Lanckorony, a za piękną, dynamiczną recytację tego utworu – Julia Chyla z Jastrzębi.

Komisja konkursowa wyróżniła w młodszej grupuje w kategorii scenicznej Maję Zagórdę z Izdebnika za recytację „Mojej piosnki II” Cypriana Kamila Norwida i w kat. literackiej za utwór własny odnoszący się do „Nocy samobójczej” Tadeusza Różewicza. Wyróżnienie za recytację otrzymał też Hubert Chwała z Lanckorony. W młodzieżowej kategorii literackiej nagrodzone zostało „Przesłanie do ludzi przyszłości” inspirowane twórczością Tadeusza Różewicza, autorstwa Leny Kreczmar z LO w Andrychowie.

Prace plastyczne zostały zaprezentowane na wystawie. Laureaci prezentowali swoje prace publiczności. Zwyciężyła praca Wiktorii Paszewskiej, a II miejsce dobyła Oliwia Korzonkiewicz – obie prace z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, nawiązujące do „Bajek robotów” i Solaris Stanisława Lema. Autorki podkreślały wkład w rozwój ich talentu pracującej z nimi artystki plastyk Anety  Lachendro. Wiktoria przyznała, że po ukończeniu 8. klasy zamierza kontynuować swoją naukę w liceum plastycznym. Swoje prace prezentowali także zdobywcy III miejsca ex aequo: Cecylia Bisping z Lanckorony, Julia Mądrala z Izdebnika i Krzysztof Ogórek z CKiW w Andrychowie. Wyróżnienia w kategorii plastycznej jury przyznało: Julii Bienarz ze Skawinek, Jakubowi Dudkowi z Lanckorony, Zofii Dziadkowiec z Jastrzębi, Leonowi Grądmanowi z Lanckorony, Julii Kozik z w Jastrzębi, Vanessie Tyrale z Lanckorony, Karolinie Ogórek z Andrychowa i Gabrieli Wyrostek z Izdebnika.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i bony prezentowe do EMPiK-u,  a wyróżnieni – dyplomy i lanckorońskie aniołki.

Na koncert, obok wykonawców, przybyli przedstawiciele i dyrektorzy instytucji zgłaszających uczestników: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Pcimiu, I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, Szkół Podstawowych w Izdebniku, Jastrzębi, Lanckoronie i Skawinkach, którym dyrektor GOK Małgorzata Dziadkowiec i wiceprezes stowarzyszenia Egida Anna Witalis-Zdrzenicka wręczyły podziękowania. Wyrazy wdzięczności otrzymał również wójt Tadeusz Łopata, za objęcie  „Biesiady z Mistrzami” Patronatem Honorowym oraz Monika Zając, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie za okazaną pomoc na wszystkich etapach konkursu. Koncert zakończyły gratulacje dla laureatów, informacja, że broszura pokonkursowa zostanie dostarczona do placówek wszystkich uczestników i zapowiedź drugiej edycji konkursu – tym razem z Patronami Roku 2022 oraz życzenia świąteczno-noworoczne.

Organizatorem  Regionalnego konkursu inspiracji twórczością Patronów Roku 2021 „Biesiada z Mistrzami” było stowarzyszenie Egida – Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie pod patronatem honorowym wójta Tadeusza Łopaty. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym  Województwa Małopolskiego.
Autor:
Anna Witalis-Zdrzenicka

Zdjęcia:
Małgorzata Mirek, Paulina Tomczykiewicz