Biesiada z Mistrzami - 3. edycja

2023-09-06
Grafika artykułu: Biesiada z Mistrzami - 3. edycja
Startujemy z trzecią edycją regionalnego konkursu "Biesiada z Mistrzami". W tym roku zapraszamy do inspirowania się: 
twórczością literacką Aleksandra Fredry i Wisławy Szymborskiej
twórczością plastyczną Jana Matejki, Włodzimierza Przerwy Tetmajera i Jerzego Nowosielskiego
sylwetkami i dokonaniami Mikołaja Kopernika i Edmunda Strzeleckiego
Jesteśmy wdzięczni Województwu Małopolskiemu za dofinansowanie naszego konkursu z programu Mecenat Małopolski II edycja i Wójtowi Gminy Lanckorona Tadeuszowi Łopacie za objęcie "Biesiady z Mistrzami" Honorowym Patronatem od samego początku - od pierwszej edycji w 2021 roku.
Nasz konkurs adresowany jest do młodzieży od 12 do 25 lat z całej Małopolski, a szczególnie z powiatów: wadowickiego, suskiego i myślenickiego. Każdy uczestnik przedstawia dwie prace. Czekamy na prace literackie, plastyczne, muzyczne i prezentacje sceniczne. Nie stawiamy granic inspiracjom, można wykonać np. muzyczną interpretację Szymborskiej, namalować Fredrowski humor, stworzyć literaturę do Nowosielskiego itd. W tym roku wśród Patronów, którymi chcemy inspirować twórczość Uczestników mamy dwóch uczonych i odkrywców: Mikołaja Kopernika i Edmunda Strzeleckiego. Ufamy, że ich dokonania i sylwetki dostarczą Wam wiele refleksji, inspiracji i przemyśleń, którymi zechcecie sie z nami podzielić we wszystkich kategoriach konkursowych. 
Jedyne ograniczenie, które z przyczyn technicznych musimy postawić jest takie, że jedna osoba musi obydwie swoje prace przedstawić w jednej kategorii: albo literackiej, albo plastycznej, albo muzycznej, albo scenicznej. 
Uczestników zgłaszają placówki oświatowe, kulturalne lub stowarzyszenia. Do 8 października czekamy na Deklarację, że dana placówka lub stowarzyszenie są w ogóle zainteresowane zgłoszeniem uczestników, a do 28 października przyjmujemy zgłoszenia wraz z zapisem prac konkursowych. Szczegóły w Regulaminie. Formularze Deklaracji i Zgłoszenia oraz Regulamin dołączane są do tej wiadomości. 
Deklaracje i zgłoszenia przesyłać należy na adres e-mail: egida.lanckorona@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: GOK w Lanckoronie, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona z dopiskiem: Biesiada z Mistrzami. 
Autor:
Anna Witalis-Zdrzenicka

Zdjęcia:
grafika Anna Witalis-Zdrzenicka