Egida Przyjaciele muzeum w Lanckoronie

Grafika artykułu: Egida Przyjaciele muzeum w Lanckoronie
Stowarzyszenie działa od: lutego 2021
Zarząd stowarzyszenia
Małgorzata Dziadkowiec - prezes
Anna Witalis-Zdrzenicka - wiceprezes
Kornelia Dzidek - skarbnik

Kontakt: e-mail egida.lanckorona@gmail.com

Działalność: Stowarzyszenie za cel przyjęło sobie rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających dobremu wizerunkowi i rozwojowi Izby Muzealnej w Lanckoronie, upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowo-historyczno-przyrodniczego gminy Lanckorona, a także przyczynianie się do rozwijania działań edukacyjnych Muzeum w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki.
Do najbardziej rozpoznawalnych działań stowarzyszenia należą:
- cykl "Posiady literackie w muzeum" z udziałem autorów i osób związanych z życiem literackim, realizowany w 2022 roku, częściowo z dofinansowaniem powiatu wadowickiego; spotkania odbywają się w muzealnej kuchni lub w ogrodzie, a organizatorzy starają się stworzyć domową atmosferę, sprzyjająca swobodnej wymianie myśli;
- cykl "Popołudnia z rękodziełem", realizowany w 2022 roku, częściowo z dofinansowaniem powiatu wadowickiego;
- interdyscyplinarny konkurs regionalny "Biesiada z Mistrzami" - Patronami danego roku, ogłaszanymi przez Sejm RP, organizowany w roku 2021 i 2022 z dofinansowaniem z programu Województwa Małopolskiego "Mecenat Małopolski";
- realizowany w 2022 projekt "Fascynujący świat filmu animowanego - międzynarodowy język animacji, realizowany w ramach programu Województwa Małopolskiego "Polska - Ukraina. Poznajmy sie w Małopolsce.