Ochotnicza Straż Pożarna

Grafika artykułu: Ochotnicza Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna 
to najstarsza organizacja w naszej gminie.

Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Lanckoronie jest dh Stanisław Sternal, a Komendantem Gminnym – dh Stanisław Moskała.

Na terenie gminy Lanckorona działają następujące jednostki OSP:
OSP Lanckorona – od 19 marca 1887 roku,
OSP Izdebnik – od 1889 roku
OSP Jastrzębia – os 1967 roku
OSP Skawinki  – od 1957 roku.
OSP Łaśnica  – od 7 września 1952 r.

OSP Izdebnik jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego bezterminowo od 3 września 2002 r., a OSP Lanckorona jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na okres 5 lat od 23 grudnia 2019 r.

Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP w Gminie Lanckorona:
Lanckorona Prezes Józef Godula, Naczelnik Mateusz Marszałek
Izdebnik Prezes Marek Kwaśnica, Naczelnik Łukasz Czwartek
Jastrzębia Prezes Marian Dziadkowiec, Naczelnik Robert Kasiarz
Skawinki Prezes Piotr Chorąży, Naczelnik Kamil Pająk
Łaśnica Prezes Krzysztof Chorąży, Naczelnik Marian Łaski