Eksponat miesiąca

Grafika artykułu: Eksponat miesiąca
Eksponat miesiąca

Wielość sprzętów, stanowiących wyposażenie domu z przełomu XIX i XX wieku, pozwala zwiedzać muzeum, wpisując się w klimat prababciowego i pradziadkowego gospodarstwa. Ale jednocześnie budzi ciekawość, bo wielu z nich nie rozpoznajemy, nie wiemy, do czego służyły, albo tylko wydaje nam się, ze wiemy... A każdy z nich opowiada własną historię. 
Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się każdemu z osobna i posłuchać, co ma nam do powiedzenia.

oprac. Bożena Kobiałka

Styczeńf1193_b_hph
Buty jarmarczne Buty jarmarczne - jeden z ciekawszych eksponatów lanckorońskiego muzeum. Ta obuwnicza osobliwość nie służyła do chodzenia, lecz do stania długie godziny na...
Luty f1193_b_hph
Rogalki, mątewki, kwirlejki, koziołki Rogalka – nazywana także mątewką, rogalem,  mątwicą, kwirlejką, koziołkiem – to bardzo proste i popularne narzędzie kuchenne – patyczek z...
Marzecf1193_b_hph
Oleodruk Oleodruk - to reprodukcja obrazu (odbitka) na płótnie bądź papierze, wykonana techniką oleografii lub  chromolitografii. Oleodruki miały imitować prawdziwe obrazy olejne....
Kwiecieńf1193_b_hph
Pieczenie chleba Pomietło, pomiotło - długi kij zakończony gałązkami drzewa iglastego lub liściastego (zielonymi), związanymi sznurkiem; służący do wygrzebywania z pieca...
Majf1193_b_hph
Zamek - pamiątki i wykopaliska Zamek lanckoroński powstał przed 1359 r. na miejscu dawnego drewnianego strażniczego gródka stożkowatego z IX - X w. Był rozbudowywany przez kolejnych...
Czerwiec f1193_b_hph
Strój mieszczki lanckorońskiej  Kobiety lanckorońskie w drugiej połowie XIX w. i na początku wieku XX ubierały długie, sięgające kostek spódnice. Szyto je z cienkiej wełny w kolorze...
Lipiecf1193_b_hph
Maselnica, masielnica, maśniczka, maślniczka To urządzenie drewniane do ręcznego wytwarzania masła. Podstawowym elementem maselnicy jest konew czyli wysokie, lekko zbieżne ku górze...
Sierpień f1193_b_hph
Wialnia maszyna rolnicza służąca do wstępnego oczyszczenia młóconego ziarna, oddzielająca zanieczyszczenia grube (kłosy) i lekkie (plewy) na zasadzie różnicy wielkości, a częściowo...
Wrzesień f1193_b_hph
Stępa  Urządzenie używane do obłuskiwania i kruszenia ziarna na kaszę. Czasem tłuczono w niej również sól, ziarno na grubą mąkę lub tłoczono olej z siemienia lnianego.  Składa się z...
Październikf1193_b_hph
Międlica, cierlica, kołowrotek Międlica – Drewniane urządzenie, składające się z dwóch ramion  (desek), połączonych ze sobą za pomocą kołka, tak że były ruchome i działały jak...