Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lanckorońskiej

Grafika artykułu: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lanckorońskiej
Stowarzyszenie działa od: 11 grudnia 2019 roku
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu: Zbigniew Mirek
Członkowie zarządu: Mirosław Andrzej Dylski, Zbigniew Paweł Małecki, Krystyna Bernarda Samsonowska, Piotr Bernard Ciastek, Mieszko Maria Janas, Zbigniew Józef Lenik
Kontakt:
email: z.mirek@botany.pl
Kwartalnik "Ziemia Lanckorońska": 
Redaktor naczelny: Zbigniew Mirek
Zastępcy redaktora: Krystyna Samsonowska, Piotr Ciastek, Mirosław Dylski
Członkowie redakcji: Mieszko M. Janas, Zbigniew Lenik, Michał Piętniewicz, Dagmara Rachtan-Ciastek, Krystyna Samsonowska, Grzegorz Wnętrzak, Dominika Zaręba

Działalność 
Ziemia Lanckorońska nie miała dotychczas stowarzyszenia, które swą działalnością obejmowałoby całość jej obszaru – tak w ujęciu dzisiejszej gminy jak i historycznego starostwa lanckorońskiego. Działające na tym terenie organizacje, skądinąd ważne i wykonujące wiele pożytecznych prac na rzecz naszej małej ojczyzny, koncentrują się bądź to na poszczególnych miejscowościach, bądź na określonej, węziej czy szerzej ujętej, tematyce. Zresztą, od przybytku głowa nie boli.

To w głównej mierze zdecydowało o podjęciu nowej inicjatywy. Skłoniły do niej także refleksje związane z kolejnymi ważnymi rocznicami (100-lecia odzyskania niepodległości, 250-lecia zawiązania Konfederacji Barskiej i kilka innych). Wszystkie one ukazywały wagę naszej ziemi w historii Polski i potrzebę pełniejszego jej odkrywania, dokumentowania i upowszechniania. Także parę innych powodów zachęcało do takiego kroku. Decyzję podjęliśmy ostatecznie po dyskusji w gronie blisko dwudziestu osób związanych, czy to miejscem zamieszkania czy innymi więzami, z ziemią lanckorońską. Dwa spotkania założycielskie odbyły się w sierpniu 2019 r. Na drugim, 31 sierpnia 2019 r., przyjęto statut, wybrano władze i zdecydowano o rejestracji Stowarzyszenia. 

Wśród głównych zadań naszej działalności znalazło się m. in. wydawanie kwartalnika „Ziemia Lanckorońska”, którego pierwszy podwójny numer ukazał się jesienią 2020 roku. 
Również w 2020 roku, przy okazji festiwalu "Anioł w Miasteczku", zorganizowaliśmy wystawę "Ptaki i Anioły" w Domu Golonki w rynku wraz z jej internetowym wernisażem, zamieszczonym na stronie internetowej i FB GOK Lanckorona.
W 2021 roku nasze stowarzyszenie opracowało i realizuje we współpracy z GOK w Lanckoronie projekt "Twierdza Lanckorona w muzeum i pamiątkach mieszkańców", dofinansowany w ramach Mecenatu Małopolskiego przez Województwo Małopolskie. Relacja z realizacji projektu znajduje się w zakładce "Kulturalna Gmina".
Zbigniew Mirek, Mirosław Dylski

Kwartalnik "Ziemia Lanckorońska"

      

Wernisaż internetowy wystawy "Anioły i ptaki" dostępny jest 
w zakładkach "Kulturalna gmina" oraz "Galeria filmowa GOK"

      

Projekt "Twierdza Lanckorona w muzeum i pamiątkach mieszkańców"