Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony

Grafika artykułu: Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
Stowarzyszenie działa od: 1962 roku
Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Leszczyńska - prezes
Małgorzata Chyczyńska - wiceprezes
Sekretarz- Andrzej Pawlus - sekretarz
Skarbnik- Irena Zguda - skarbnik
Władysława Rzepa, Krzysztof Bednarek - członkowie
Kontakt:
tel.: 608071711
email: kontakttpl@gmail.com 
strona internetowa: http://www.tpl.lanckorona.pl 
FB: https://www.facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolLanckorony

Działalność:
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony zostało założone w 1962 roku z inicjatywy prof. Antoniego Krajewskiego wielkiego społecznika i oddanego przyjaciela Lanckorony. Powołano je w celu ratowania ruin zamku  przed całkowitą dewastacją. Głównym celem Towarzystwa  jest działalność społeczno-kulturalna.

 • W latach 60. XX wieku, obok prac konserwatorskich na ruinach zamku, założona została Izba Regionalna. Eksponaty w formie darowizny zbierano od mieszkańców Lanckorony i okolic. 
 • Wykonane zostały też makiety rynku  i zabytkowej architektury.
 • Założono świetlicę z pierwszym wówczas telewizorem.
 • Na Górze Zamkowej wykopano studnie głębinowe i podjęto inicjatywę budowy wodociągów.
 • Zorganizowano  kwestę i odnowiono  XIX wieczną figurę św. Teresy z tutejszego cmentarza.
 • Odnowiono  płytę epitafijną na kościele w Lanckoronie oraz obraz św. Antoniego z kaplicy zamkowej.
 • Przeprowadzono  generalny remont Kaplicy Konfederatów Barskich. 
 • Wybudowano  Kaplicę św. Michała w lesie "Groby".
 • W celach rekreacyjnych wybudowano  cztery altany przy szlaku spacerowym  na Górze Zamkowej.
 • Utworzono  i wyposażono  Izbę Pamięci  poświęconej Konfederacji Barskiej.
 • Z okazji 50-lecia założenia Towarzystwa zorganizowano  dwudniową konferencję  naukową oraz  ufundowano  pamiątkową tablicę z brązu dla uczczenia założyciela TPL prof. Antoniego Krajewskiego.
 • Utworzono Szlak Konfederacji Barskiej, na którym co roku odbywa się Rajd Szlakami Konfederacji Barskiej „ Na tropach historii”.
 • Zorganizowano  wiele wystaw  rękodzieła, malarstwa, rzeźby i instalacji przestrzennych w Lanckoronie.
 • Corocznie Towarzystwo funduje stypendium dla najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum w Lanckoronie.
 • Przez kilka lat z rzędu przeprowadzano  akcję „ Zapraszamy ptaki do Lanckorony” rozdając bezpłatnie mieszkańcom Lanckorony budki lęgowe dla ptaków.
 • Każdego lata jest organizowany i nagradzany  konkurs na „Najpiękniejszy przydomowy ogródek”.
 • Od 1994 roku  pod protektoratem Towarzystwa wydawana jest gazeta „Kurier Lanckoroński”.
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony jest organizacją całkowicie non profit. Swoją  działalność  opiera wyłącznie o  własne  środki  pochodzące ze składek członkowskich, sprzedaży wydawnictw i własnej pracy członków stowarzyszenia. Z dumą możemy się pochwalić, że wielu z naszych członków za swoją pracę społeczną otrzymało zaszczytny tytuł „Anioła Lanckorony”, a troje z nas nosi tytuł Honorowego Obywatela Lanckorony.