Praca GOK w 2020 roku

Grafika artykułu: Praca GOK w 2020 roku

Raport o pracy GOK w Lanckoronie w 2020 roku

GOK w Lanckoronie prowadzi działalność w siedzibie GOK i Izbie Muzealnej (w tym sklepik z pamiątkami). W strukturach GOK-u działa Gminna Orkiestra Dęta.

GOK w Lanckoronie zatrudnia 5 osób na 3,5 etatu. Stan zatrudnienia w 2020 roku nie uległ zmianie. Zajęcia w GOK-u prowadzą zatrudnieni pracownicy, instruktorzy pracujący na umowy zlecenia, instruktorzy pracujący nieodpłatnie (społecznie), instruktorzy organizacji wynajmujących sale w GOK-u.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury działał w warunkach specyficznych, gdyż musiał znaleźć formułę funkcjonowania w okresie, gdy przepisy sanitarne wynikające z pandemii Sars Cov 19  w wielu okresach ograniczały bądź wręcz uniemożliwiały tradycyjne formy pracy. W związku z tym większość wydarzeń realizowana była w formie transmisji, prezentacji i filmów on-line., emitowanych na stronie internetowej GOK, profilu Fb GOK i kanale You Tube. Nawet jeśli możliwy był udział uczestników w przestrzeni realnej, był on ograniczony co do liczby, stąd relacje i transmisje internetowe dotyczyły niemal wszystkich wydarzeń.

GOK współpracował ze szkołami i organizacjami, udostępniając swoje media internetowe dla ich wydarzeń, np. dwa koncerty uczniów organizacji Terra Artis, czy wystawa „Anioły i ptaki” w Domu Golonki zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lanckorońskiej (wernisaż internetowy został opracowany i zrealizowany przy współpracy instruktora GOK w ramach festiwalu „Anioł w Miasteczku”) oraz promocja festiwalu „Anioł w Miasteczku”. Na stronie internetowej GOK uruchomiona została zakładka „Kulturalna gmina”, w której organizacje mogą zamieszczać informacje na temat swoich działań.

Z inspiracji GOK-u założone zostało stowarzyszenie Intrada – Towarzystwo Przyjaciół Gminnej Orkiestry Dętej w Lanckoronie. Pracownicy GOK wsparli młodą organizację w załatwieniu spraw formalnych, a także w stworzeniu i realizacji projektu  „Radość muzykowania – warsztaty i koncerty umuzykalniające”, który uzyskał dofinansowanie 7 tys. zł z konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”. Za te pieniądze zakupione zostały instrumenty dla orkiestry.

Okres zamknięcia GOK-u dla uczestników zajęć i publiczności został ponadto wykorzystany na wykonanie:

1) Uporządkowanie eksponatów w Izbie Muzealnej, nową aranżację wystaw wnętrz mieszczańskich.

2) Uporządkowanie i nową aranżację ogrodu przy Izbie Muzealnej.

3) Opracowanie projektów do programów grantowych: ministerialnych na remont i wyposażenie domu kultury oraz do programu EtnoPolska; małopolskich do małych grantów dla orkiestry i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lanckorońskiej. Programy ministerialne uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Na projekty ministerialne nie otrzymaliśmy co prawda dofinansowania, ale projekty można wykorzystać przy innych naborach, których ogłaszanie systematycznie śledzimy. Na programy marszałkowskie stowarzyszenia Intrada i Miłośników Ziemi Lanckorońskiej otrzymały już dofinansowanie w naborze Mecenat Małopolski 2021  łącznie 30 tys. zł. Obydwa programy wspierają działalność GOK: orkiestry i Izby Muzealnej. W 2021 roku GOK złożył kolejne projekty na nabory wniosków w m.in. konkursach Funduszu Patriotycznego, Fundacji Lotto, a Intrada z konkursu ofert w powiecie otrzymała 1500 zł. Dalsze projekty są w przygotowaniu.

4) Współpraca przy opracowywaniu przez specjalistę nowej strony internetowej GOK-u, która zostanie uruchomiona w 2021.

5) Przygotowanie do sprzedaży internetowej Sklepiku z pamiątkami, na razie na profilu Fb, ale działalność ta zostanie rozszerzona.

6) Opracowanie i druk z własnych środków GOK-u kalendarza z rysunkami Kazimierza Wiśniaka na 2021 rok, który służył jako upominek promocyjny nie tylko GOK-u, ale i całej gminy Lanckorona. Kalendarz był wręczany przy różnych okazjach dla przyjaciół, współpracowników i darczyńców, także jako część nagród oraz sprzedawany w sklepiku przy Izbie Muzealnej.

Ponadto uporządkowana i usystematyzowana została dokumentacja Ośrodka, która na bieżąco jest uzupełniana.

W 2020 roku GOK otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 170 tys. zł, a ze sprzedaży usług i działalności statutowej wypracował 190 620 zł. Łącznie gospodarował  kwotą – 360 620 zł. Z tego koszty amortyzacji wyniosły 2 800 zł, zużycia materiałów i energii – 30 751 zł, usług obcych – 12 901 zł, k-ty ubezp. społecznych i inne świadczenia  – 41 016 zł, podatki i opłaty wyniosły 1 616 zł, wynagrodzenia – 164 tys. zł. Ponadto na bezosobowy fundusz płac wydane zostało 11 633 zł, a na koszty operacyjne, w tym zakup towaru – 95 330 zł (kwoty zaokrąglone do pełnych zł). Na dzień 31 grudnia 2020 stan środków obrotowych wyniósł 3 485,10 zł, a na dzień 1 stycznia 2021 – 4 489,23 zł.

Dodać należy,  że wiele prac i działań GOK możliwe było dzięki pracy społecznej pracowników i współpracowników oraz przyjaciół GOK, wraz z udostępnianiem własnego sprzętu. Sprzęt komputerowy GOK (2 komputery stacjonarne zakupione w 2013 r. i laptop zakupiony w 2018 r.) wymaga uzupełnienia i jest w wielu wypadkach niewystarczający. GOK dysponuje także dwoma rzutnikami, kserokopiarką (urządzenie wielofunkcyjne, ale awaryjne) i drukarką atramentową A4 (również wyeksploatowana). GOK posiada dostęp do internetu, ale ma on zbyt słaby przesył, co okazuje się problemem przy próbie prowadzenia zajęć on-line w grupach, telekonferencji itp. Nie posiadamy odpowiednich programów. Brakuje też sprzętu audiowizualnego spełniającego współczesne standardy. Np. relacje z koncertów nagrywane były zwykłymi telefonami komórkowymi. Dlatego opracowaliśmy kilka wariantów projektu na pozyskanie potrzebnego sprzętu z programów grantowych, do których aplikujemy w miarę otwierania się możliwości. Nasza lokalizacja blisko Krakowa w znanym ośrodku jest jednak w przypadku wielu z tych programów przeszkodą, gdyż nastawione są one na małe ośrodki, bardziej oddalone od centrów kultury.

 Wykaz zajęć stałych i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie w 2020 roku

 

Data

Nazwa wydarzenia

Liczba

uczestników

Informacje dodatkowe

Zajęcia stałe

W różnych okresach roku z wyjątkiem wakacji

i okresach niedozwolonych ze względu na pandemię

- zajęcia plastyczne dla dzieci

2 grupy ok. 35 dzieci

- zajęcia dla młodzieży

ok. 20 osób

- zajęcia ruchowe  dla dzieci Baletkowo

ok. 25 osób

- zajęcia gitarowe

ok. 40 osób

- zajęcia modelarskie

  ok. 15 osób

- sensoplastyka

ok. 40 osób

- nauka gry na instrumentach dętych

ok. 50 osób

- objazdowa świetlica

(zajęcia w Jastrzębi, Skawinkach i Izdebniku)

ok. 40 osób

27. 01

– 7. 02.

Ferie 2020

 - wycieczka do kina i Muzeum

 - spektakl Teatru Figur Robot i Motyl (bezpłatnie)

 - bal karnawałowy dla dzieci – zabawy taneczne,  malowanie twarzy, konkursy

 - zajęcia plastyka na wesoło

 - warsztaty „maski karnawałowe”

 - warsztaty „zielone głowy”

 - warsztaty rękodzieła zdobienie toreb ECO        

 - sensoplastyka

 - warsztaty modelarskie

  ok. 50 osób

  ok. 40 osób

 

 

  ok. 50 osób

  ok. 15 osób

  ok. 20 osób

  ok. 20 osób

  ok. 15 osób

  ok. 15 osób

Wydarzenia współorganizowane przez GOK

06.01

Orszak Trzech Króli

 ok. 500 osób

Współorganizacja z

 

 

 

Radą Gminy, po stronie GOK-u zakup koron i zapłacenie orkiestry góralskiej

12.01

Jasełka „Czwarty Król”

 ok. 150 osób

Pomoc w organizacji Szkole Podstawowej w Lanckoronie

12.01

Koncert Noworoczny Gminnej Orkiestry Dętej      w Lanckoronie

 ok. 150 osób

Grała Gminna Orkiestra Dęta działająca przy GOK, organizator Parafia w Lanckoronie

19.01

Jasełka „Cud Betlejemskiej Nocy”

 ok. 150 osób

Współpraca ze Stowarzyszeniem Akolada Izdebnicka

Lipiec

Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe

ok. 30 uczestników Warsztatów + ok. 500 osób na koncertach

Współpraca ze stowarzyszeniem Terra Artis

10. 08

22. 08

„Lato w Teatrze”

półkolonie artystyczne z

warsztatami dla dzieci

35 uczestników warsztatów +

7 prowadzących

Organizacja we współpracy z Instytutem

Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie i Stowarzyszeniem "Terra Artis" Lanckorona

13 18.

09.

Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego

12 uczestników warsztatów młodzieżowych

 ok. 30 uczestników spotkania w  szkole w Izdebniku

ok. 20 filmowców

GOK był

współorganizatorem poprzez udostepnienie sal, mediów, pracę własną pracowników i

organizację we współpracy ze szkołami grupy na

warsztaty

młodzieżowe

13 – 18. 12.

Wystawa “Anioły I ptaki” w Domu Golonki

5 artystów,

 

ok. 140 wejść na stronie GOK

zasięg na FB GOK ok. 250

Organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lanckorońskiej, instruktor GOK opracował i zrealizował wernisaż internetowy

Wydarzenia organizowane przez GOK

Maj

„Święto Konstytucji 2020 Lanckorona” - świętowanie w czasach  pandemii -

Osoby zaangażowane w tworzenie filmu: 21

 

Wyświetlenia na YouTube ok. 270.

zasięg na FB GOK  ok. 2 400.

Akcja społeczna polegająca na przesłaniu do GOK-u filmików i zdjęć z elementami patriotycznymi, które zostały zmontowane w film przez instruktora GOK.

Maj

Przygotowanie i wprowadzenie do Muzeum pamiątkowej pieczęci obrazującej lanckoroński dom

 zasięg na FB GOK

 ok. 2 900

 

 

29. 09.

Jarmark w Ogrodzie Rzemiosła przy Muzeum 

 ok. 50 osób

Druk afiszy i ulotek,

praca własna pracowników i instruktorów GOK, plenerowy koncert Gminnej Orkiestry Dętej w ogrodzie

21. 10 – 12. 11.

Gminne eliminacje do festiwalu Talenty 2021

 ok. 220 wejść na stronie GOK

zasięg na FB GOK ok. 3300

Praca własna pracowników GOK

1. 11.

 „Spacer po cmentarzach ziemi lanckorońskiej” – prezentacja on-line

 ok. 90 wejść na stronie GOK

zasięg na FB GOK ok. 800

Praca własna instruktora GOK

11. 11.

„Ta mała, najbliższa Ojczyzna” – prezentacja on-line

 ok. 160 wejść na stronie GOK

Na obydwa materiały

 

Prezentacja - zasięg na FB GOK ok. 800

 

Film - zasięg na FB GOK ok. 3400

 

Podkład muzyczne do prezentacji w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej był jednym z punktów projektu finansowanego z konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”

Opracowanie i realizacja – praca własna instruktora GOK

11. 11.

 „Urodziłem się w Polsce” – film on-line

Akcja społeczna polegająca na przesłaniu do GOK-u krótkich filmików i

zdjęć z elementami

patriotycznymi, które zostały zmontowane w film przez instruktora GOK

5. 12.

„Dzieci dzieciom na Świętego Mikołaja” – projekcja on-line filmów powstałych na Międzynarodowych Warsztatach Filmu Animowanego w Lanckoronie w 2020 r.

 
Gminny Ośrodek Kultury w
Lanckoronie
ul. Krakowska 8
34-143 Lanckorona
 
© GOK Lanckorona - Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Projekt i wykonanie
net2me.pl

Informujmy, że Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie z siedzibą przy ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, tel.33 876 35 67. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 33 876 35 67. Przesyłane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.