Terra Artis

Grafika artykułu: Terra Artis
Terra Artis Lanckorona

Stowarzyszenie działa od: 2010 roku
Zarząd Stowarzyszenia: Leszek Mikos (prezes), Ewa Klimala -Gądek, Susanne Nagy
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Kontakt
e-mail: terraartis@wp.pl
tel.:  602279039
FB: https://pl-pl.facebook.com/terraartisfestiwal/

Działalność
Stowarzyszenie „Terra Artis Lanckorona” istnieje od roku 2010. Skupia osoby będące przedstawicielami środowisk artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, ceramika), naukowych oraz reprezentantów świata biznesu. Wspólną misją, która przyświeca tej grupie, jest wzbogacenie życia kulturalnego Lanckorony poprzez kontakt z różnymi formami sztuki. Szczególnie ważnymi w działaniach Stowarzyszenia grupami odbiorców są dzieci i młodzież, zamieszkujące Lanckoronę i sąsiednie miejscowości. W praktyce oznacza to prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych w ramach Ogniska Artystycznego, a także organizację koncertów, wystaw i festiwali. Istotnym aspektem funkcjonowania „Terra Artis Lanckorona” są również zbiórki na rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej w gminie Lanckorona.

Formy aktywności Stowarzyszenia:
1. prowadzenie warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych...;
2. organizowanie przedstawień operowych we współpracy z Operą Krakowską (G.Donizetti -Napój Miłosny 2017, S.Moniuszko - Straszny Dwór 2019), koncertów, wystaw, festiwali oraz innych wydarzeń;
3. zbiórka darowizn i pozyskiwanie środków pomocowych na działalność Ogniska Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Ogniska (zrealizowane projekty w programach m.in. LGD, Mecenatu Małopolski, FIO, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Starostwa Powiatowego w Wadowicach);
4. inicjowanie i realizacja twórczych projektów interdyscyplinarnych i skupianie wokół nich przedstawicieli środowisk miejskich i wiejskich; wspieranie wzajemnego korzystania z odmiennych potencjałów obu tych środowisk.

Ognisko Artystyczne Terra Artis
Stowarzyszenie od 2010 roku prowadzi interdyscyplinarne Ognisko Artystyczne, w ramach którego odbywają się zajęcia edukacyjne z zakresu muzyki, śpiewu, teatru oraz sztuk plastycznych. W centrum uwagi zawsze stoi twórczy rozwój człowieka. 
Oferta Ogniska skierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek i poziom zaawansowania artystycznego. Uczniowie początkujący wprowadzani są w świat kultury i sztuki, natomiast ci o wyższym poziomie zaawansowania przygotowywani są do artystycznych studiów akademickich i uprawiania zawodu artystycznego. 
Uzupełnieniem całorocznej działalności edukacyjnej są organizowane przez Stowarzyszenie koncerty uczestników Ogniska oraz renomowanych, profesjonalnych artystów, wystawy i wernisaże, spotkania autorskie itd. Dorocznym zwieńczeniem pracy Ogniska Artystycznego są Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe.

Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis
Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe  są skierowane do  studentów, uczniów szkół muzycznych i miłośników gitary. Mają charakter interdyscyplinarny. Poza doskonaleniem warsztatu uczestników,  kładziony jest duży nacisk na kształtowanie ich wrażliwości i poszerzanie horyzontów twórczych poprzez udział w dodatkowych zajęciach z innych dyscyplin sztuki. Uczestnicy mieli dotychczas okazję  wziąć udział w dodatkowych warsztatach teatralnych, filmowych, poetyckich, plastycznych,  literackich, tanecznych  i filmowych. Brali udział w wystawach i spotkaniach autorskich   z wybitnymi polskimi poetami – Ewą Lipską, Ryszardem Krynickim i Bronisławem Majem. 
Ważnym wyróżnikiem Warsztatów od początku ich istnienia jest różnorodność stylistyczna i repertuarowa oraz obecność innych, niż muzyka klasyczna, gatunków – jazzu, folku, muzyki popularnej. 
Częścią  Warsztatów są zajęcia metodyczne dla nauczycieli  gitary, będące w moim przekonaniu  cennym uzupełnieniem klasycznego wykształcenia pedagogicznego. Warsztaty metodyczne prowadzą muzycy jazzowi, folkowi oraz  artyści zajmujący się muzyką historyczną. Warsztaty, w swojej części festiwalowej, oferują także koncerty – dotychczas gościły one blisko 80 wykonawców z 10 krajów. Zakres stylistyczny prezentowanych koncertów jest szeroki - od muzyki barokowej, poprzez klasyczną po eksperymentalną i improwizowaną, w tym także jazz  i folk.   
Wykładowcami byli dotychczas  m.in : Alexander Swete (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu), Martin Schwarz (Uniwersytet Muzyczny im. A. Brucknera w Linzu, Austria), Heinz Wallisch (Konserwatorium Wiedeńskie), Martin Wesely (Austria), Carlo Marchione (Konserwatorium w Maastricht, Holandia),  Zoran Dukic (Konserwatorium w Hadze, Holandia)  Jürgen Hübscher (Szwajcaria), Leszek Potasiński (UMFC w Warszawie), Piotr Domagała (Instytut Jazzu Akademii Muzycznej  w Katowicach), Paweł Kwaśny, Michał Nagy (Akademia Muzyczna w Krakowie), Marek Nosal (Akademia Muzyczna w Katowicach),  Petr Saidl (Akademia Muzyczna w Pradze, Konserwatorium w Pardubicach),   Marcin Siatkowski, Claudio Maccari (Włochy), Paolo Pugliese (Włochy), Tatiana Stachak.    
Wykonawcami koncertów byli m.in.: Carlo Marchione, Zoran Dukic, Alexander Swete, Andrea de Vitis, Hedvika Svendova, Arianna Savall, Grzegorz Turnau, Bester Quartet, Caci Vorba, Vivante, Kapela Maliszów, Kapela Brodów, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, DesOrient, Solo Tres, Karolina Cicha, Ensemble La Volta, Zbigniew Pilch, Claudio Maccari i Paolo Pugliese, Janusz Strobel i Nula Stankiewicz, Andrzej Jagodziński, Wojciech Błażejczyk, trio Amadrums, Małe Instrumenty, Joanna Słowińska,  Sarakina, Piotr Domagała, Adam Kawończyk, Fallman Brothers.
Wśród partnerów, współorganizatorów i patronów Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych w Lanckoronie mogę wymienić m.in. Program II Polskiego Radia, Instytut Cervantesa, Austriackie Forum Kultury, Agencję Artystyczna GAP. 
Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie zostały dostrzeżone i  docenione – zostały objęte programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz  JM Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2010 Międzynarodowe  Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie  zostały wyróżnione Nagrodą Województwa    Małopolskiego ,,Ars Quaerendi”.  W 2021 roku Warsztaty, jako jedno z dziesięciu wybranych wydarzeń, zostały zaproszone do wojewódzkiego programu "Wizytówka Małopolski". 
Od samego początku Warsztaty mają  także akcent prospołeczny – nieodpłatnie włączona jest do nich grupa dzieci i młodzieży z Gminy Lanckorona i gmin okolicznych. 

,