Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego Eksperymentalnego i Video "Studio A"

Grafika artykułu: Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego Eksperymentalnego i Video
Stowarzyszenie Twórców Filmu 
Animowanego Eksperymentalnego i Video "Studio A"

Stowarzyszenie działa od: 12 października 2001 r.
Zarząd
Jerzy Kazimierz Kucia - prezes
Dorota Krakowska - II wiceprezes
Sławomir Marek Zalewski - I wiceprezes
Ewa Maria Grzesiak - skarbnik
Magdalena Gabriela Kulesza Fedkowicz - sekretarz
Kontakt:Działalność:
Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność twórcza i inicjująca na polu sztuki filmowej i posługująca się filmem jako medium wypowiedzi artystycznej. Stowarzyszenie w swoich celach artystycznych promuje twórczość posługującą się szeroko rozumianą techniką animacji, wykorzystująca wielorakie działania plastyczne i elementy eksperymentów wizualnych rozszerzających tradycyjną formę i język filmowy. Stowarzyszenie nie zakłada celów komercyjnych w swojej działalności statutowej, ale przede wszystkim gotowość realizacji filmowych o wysokich walorach artystycznych. Do celów stowarzyszenia należy również inspirowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z filmem i sztuką filmową.

Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego
Organizowane są nieprzerwanie od roku 1996. Pierwsze odbywały się w Krakowie, ale już w 1999 roku, organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie Warsztatów w kameralne warunki malowniczej Lanckorony. Powstały z inicjatywy Myriam Prongue z Fundacji Pro Helvetia Wschód/Zachód, prof. Jerzego Kuci, kierującego wówczas Pracownią Filmu Animowanego ASP w Krakowie oraz Bogusława Żmudzińskiego, Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda. Od kilku lat organizatorem Warsztatów jest Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego Eksperymentalnego i Video "Studio A". Biorą w nich udział profesorowie, reżyserzy i producenci filmów animowanych, a także studenci i absolwenci różnych krajów świata. Warsztaty odbywają się Gminnym Ośrodku Kultury, a ukłonem ze strony ich uczestników w stronę gminy Lanckorona są zajęcia dla dzieci i młodzieży z gminy Lanckorona, prowadzone przez uczestników Warsztatów. 

Fotografie z XXVIII Warsztatów Filmu Animowanego w 2020 roku


fot. Anna Witalis-Zdrzenicka, Jan Zdrzenicki