O Nas

Grafika artykułu: O Nas
1. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie jest przyjazną instytucją kultury, która dba o potrzeby kulturalne mieszkańców, uwzględniając wszystkie grupy wiekowe oraz tworząc więzi międzypokoleniowe. Jest miejscem integracji wszystkich środowisk kulturotwórczych gminy, poprzez wielostronną współpracę i wzajemne wspieranie swojej działalności. 
Prowadząc zajęcia artystyczne i tematyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, gminny Ośrodek Kultury z jednej strony zaspokaja i kreuje potrzeby wyższego rzędu, z drugiej – kształtuje u mieszkańców świadomość odbiorców kultury tak lokalnie, jak uniwersalnie. 
2. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie dba o zachowanie i utrwalanie w świadomości mieszkańców i gości bogatych tradycji historycznych, kulturalnych i rękodzielniczych ziemi lanckorońskiej, poprzez organizację warsztatów, zajęć w kołach zainteresowań, opracowywania tematyczne, publikowane w formie elektronicznej i do druku.
3. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie działa na atrakcyjnym terenie turystycznym, który od lat upodobali sobie twórcy i artyści. Największymi atrakcjami turystycznymi gminy są: 
- ruiny zamku w Lanckoronie, związanego z wielkimi rodami Rzeczpospolitej od czasów Kazimierza Wielkiego do konfederacji barskiej; 
- zabytkowy kompleks rynku w Lanckoronie z zabudową drewnianą i o znacznych walorach krajobrazowych, historycznych i architektonicznych w skali Polski;
- muzeum regionalne w zabytkowym domu drewnianym;
- zabytkowy kościół w Lanckoronie;
- zabytkowy kościół w Skawinkach na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej;
- zabytkowy murowany budynek austriackiej poczty konnej z 1780 r.  poczty w Izdebniku; 
- liczne miejsca na terenie gminy związane z bitwami konfederacji barskiej, 
- zabytkowe kapliczki i obiekty małej architektury; 
- wysoko oceniane walory krajobrazowe. 
Dlatego działalność Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje także kreowanie turystycznego wizerunku gminy, informację turystyczną oraz włączanie się w uatrakcyjnianie oferty kulturalnej dla przybywających gości.
4. W działalności Gminnego Ośrodka Kultury bardzo ważne jest pełne zaangażowanie w rozbudzanie i  zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a jednocześnie uatrakcyjnianie oferty dla gości. 
Obydwa kierunki działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie winny składać się 
na podnoszenie poczucia wartości i dumy mieszkańców ziemi lanckorońskiej 
oraz wzmacnianie ich więzi ze swoją małą ojczyzną.

Małgorzata Dziadkowiec, dyrektor


Zobacz również

Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2023 roku 1. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie jest przyjazną instytucją kultury,...
Raport o pracy GOK w Lanckoronie w 2021 roku Sprawy organizacyjne GOK w Lanckoronie prowadzi działalność w siedzibie GOK przy ul. Krakowskiej 8 i Izbie Muzealnej (w tym sklepik...
Raport o pracy GOK w Lanckoronie w 2020 roku GOK w Lanckoronie prowadzi działalność w siedzibie GOK i Izbie Muzealnej (w tym sklepik z pamiątkami). W strukturach GOK-u działa Gminna...
Wstęp deklaracji Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności...