Literackie posiady w Muzeum

Grafika artykułu: Literackie posiady w Muzeum
W piątek 10 grudnia o godz. 17 zapraszamy do Muzeum na "Literackie posiady". Autorski wieczór poprowadzi gościnnie Herbert Oleschko -  autor książek i opracowań o aniołach, niekwestionowany autorytet w dziedzinie angelologii, zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, jedynego polskojęzycznego czasopisma w całości poświęconego aniołom i życiu duchowemu. 
Gośćmi wieczoru będą twórcy związani z Lanckoroną.
W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych.