Twierdza Lanckorona w muzeum i pamiątkach mieszkańców

Grafika artykułu: Twierdza Lanckorona w muzeum i pamiątkach mieszkańców
Twierdza Lanckorona 
w Muzeum i pamiątkach mieszkańców

Projekt Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lanckorońskiej
realizowany przy współpracy z GOK w Lanckoronie
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt realizowany jest w orbicie 250. rocznicy bitew lanckorońskich konfederacji barskiej. 
Obejmuje dwie wystawy 
- 4 czerwca 2021 r. w Izbie Muzealnej - "Twierdza Lanckorona w czasie konfederacji barskiej" - wystawa z wykładem i prezentacją dr. Piotra Sadowskiego o tym samym tytule;
- 25 czerwca 2021 r. w Domu Golonki - " Z dziejów zamku i twierdzy w Lanckoronie" - wystawa plansz obrazujących postępy prac odkrywających fortyfikacje na zamkowej górze od strażniczego gródka stożkowatego z IX-X wieku, poprzez czasy kazimierzowskie, fortyfikowanie wzgórza przez ody możnowładców, po okres konfederacji barskiej i pod rządami austrowęgierskimi - z wykładem i prezentacją dr. Krzysztofa Wielgusa.
Obydwie wystawy są czynne do września 2021 roku.

Podczas wystaw  obejrzeć też można było makiety i inne prace plastyczne powstałe na interdyscyplinarny konkurs gminny dla szkół "Twierdza Lanckorona", a laureaci części historycznej, literackiej i plastycznej konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia. 

Projekt obejmuje także powstanie nowych dwóch scenariuszy lekcji muzealnych, obejmujących dzieje konfederacji barskiej oraz warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży.
fot. Paulina Tomczykiewicz, Anna Witalis-Zdrzenicka
filmy Małgorzata Mirek

  
        twierdza_lanckorona_wielgus_mini